Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Ohlasy na konferenci

Na otázky nám po skončení závěrečné konference odpověděli zástupce ředitele VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí Mgr. Miloš Blecha a věcná manažerka projektu z odboru 29 MŠMT PaedDr. Pavlína Štěpánková.


Co se Vám líbilo na dnešní konferenci?

M. Blecha: Na dnešní konferenci se mi líbilo to, že byla lehce všeobjímající, že tu byla jak část, která se dívala na projekt systémově, tak část, kde zazněly příspěvky jednotlivých škol i dalších přispěvatelů z konkrétního reálného prostředí.

P. Štěpánková: Na konferenci se mi líbilo, že byla velmi dobře připravena a prezentované příspěvky měly velmi dobrou úroveň. A co mě velmi překvapilo, že měla spád a smysl a myslím si, že účastníci odjedou spokojeni a odvezou si další nové nápady pro svou pedagogickou práci. I mě konference velmi obohatila. Za její největší přínos považuji to, že ukázala, jak se v rámci projektu dokázala navázat spolupráce s učiteli na úplně nové úrovni a že existují i další formy spolupráce, např. s ČŠI, sociálními partnery i jejich zastřešujícími organizacemi.

 

Pamatujete si alespoň jednu věc ze tří, které zmiňovala ve své prezentaci hlavní manažerka projektu Taťána Vencovská jako základní charakteristiky projektu?

P. Štěpánková: Ano, pamatuji si všechny tři. Určitě obdivuji, že se podařilo naplnit počet 8 tisíc podpořených pedagogických pracovníků a že i 20 plánovaných publikací spatří světlo světa. A třetí věc vyplývá z názvu projektu - projekt má podpořit zavádění školních vzdělávacích programů do škol a tím zkvalitnit výuku na odborných školách.

 

Jakou připravovanou nebo vydanou odbornou publikaci považujete za užitečnou pro odborné školy?

M. Blecha: Odpověď je jednoduchá – určitě ty, na kterých jsem se podílel. A to jsou dvě publikace. Jedna se týká profilových maturitních zkoušek na jednotlivých odborných školách, druhá je modulová výuka. To byla samozřejmě lehká nadsázka. Pochopitelně se mi líbí i další publikace, které vyšly v ediční řadě Kurikula S.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky