Výběr jazyka
Cz | En
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Oblasti kvality školy

1. Podmínky ke vzdělávání

1.1. demografické (motivace žáků, postoje žáků ke škole)
1.2. personální
1.3. bezpečnostní a hygienické
1.4. ekonomické
1.5. materiální

2. Obsah a průběh vzdělávání

2.1. školní vzdělávací program
2.2. plánování výuky
2.3. podpůrné výukové materiály
2.4. realizace výuky (interakce učitele a žáků, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení)
2.5. mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče)

3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

3.1. klima školy (interakce učitele a žáků, klima učitelského sboru)
3.2. systém podpory žákům
3.3. zohlednění individuálních potřeb žáků
3.4. spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče)
3.5. spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem

4. Výsledky vzdělávání žáků

4.1. hodnocení výuky (interakce učitele a žáků)
4.2. klíčové kompetence
4.3. znalosti a dovednosti
4.4. postoje (postoje žáků ke škole)
4.5. motivace (motivace žáků)
4.6. úspěšnost absolventů

5. Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

5.1. strategické řízení
5.2. organizační řízení školy (Profil  škola21)
5.3. pedagogické řízení školy
5.4. profesionalita a rozvoj lidských zdrojů (360° zpětná vazba pro střední management školy)
5.5. partnerství školy a externí vztahy

6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

6.1. kvantitativní analýza
6.2. kvalitativní analýza

Vedle zde přiřazených nástrojů, které poskytují ukazatele kvality ve specifických oblastech, jsou vytvářeny nástroje, které pokrývají najednou více oblastí. Mezi ně patří:

Tyto nástroje kvantitativní povahy, jejichž hlavním cílem je poskytnutí spolehlivých informací o aktuálním stavu, jsou doplňovány nástroji kvalitativními, které pomáhají určité procesy důležité pro vlastní hodnocení školy nastartovat (dobrá škola), či podpořit (analýza rizik zavádění změn).

Evaluační nástroje budou postupně k dispozici na uživatelském portálu evaluačních nástrojů. Zde naleznete popis hlavních funkcí uživatelského portálu.
Věříme, že každá škola podle svých potřeb a podle zkušeností s procesy vlastního hodnocení zde nalezne takové nástroje, které jí mohou být prospěšné.

Nahoru