Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příprava na změnu

Metoda pro předjímání reakcí lidí


Jde o kvalitativní metodu, jejímž cílem je předvídat a analyzovat možné reakce lidí (ve škole např. žáků, učitelů, rodičů apod.) na plánovanou změnu, která se jich bezprostředněji týká.  Na tomto základě pak mohou iniciátoři změny volit vhodné strategie při zavádění změny. Využití metody umožňuje najít a volit takové intervence a způsoby komunikace, které zavedení změny usnadní a podpoří její úspěšné přijetí.


Metoda je určena školám všech typů, vhodná je především pro využití v řídícím i širším týmu školy, resp. všemi, kteří stojí za zamýšlenými změnami ve školním prostředí.

Příklady situací (změny), ve kterých je metoda využitelná:

  • Vedení školy má v plánu zavést povinná portfolia učitelů.
  • Vedení školy má v plánu zaměstnat školního psychologa.
  • Vedení školy má v plánu učinit velké prostorové změny v budově školy (změny v kabinetech, změny v uspořádání tříd…).
  • Vedení školy má v úmyslu zavést elektronické žákovské knížky.
  • Vedení školy má v plánu udělat zásadní změny ve školním vzdělávacím programu.
  • Vedení školy má v plánu vytvořit síť s okolními školami a organizovat společně s nimi vzdělávací aktivity pro učitele a jejich výměny.
  • Apod.

V popisu a instrukcích se dozvíte, jak s evaluačním nástrojem pracovat.

V manuálu nástroje (1,33 MB) naleznete popis cílů nástroje, samotnou metodu, postup a instrukce pro práci s nástrojem, popis procesu ověřování, doporučení pro práci  s metodou a praktické ukázky.

Význam pro autoevaluaci školy

Využití metody podporuje identifikaci a hlubší poznání řady mechanismů, které mohou brzdit rozvoj a blokovat změny ve škole, případně je i podporovat. Metoda může např. pomoci vedení školy rozpoznat hlavní rizika či rizikové skupiny ve škole a volit takové způsoby argumentace a řízení, které jsou pro příjemce změny lépe přijatelné a účinněji je motivují ke spolupráci. Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu vypovídá o řízení školy, kvalitě personální práce (Vyhláška č. 15/2005 Sb., § 8, písm. 2, odst. e).

Českou verzi nástroje připravili: prof. PhDr. Milan Pol, CSc. a doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., kteří působí v Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Nahoru