Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení

Soubor dotazníků a metodických doporučení

 

Třistašedesátistupňová (360°) zpětná vazba je systémem hodnocení pracovníků, který poskytuje informace o kompetencích pracovníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování z více zdrojů (od různých hodnotitelů). Systém je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky (střední management – např. zástupci ředitele, předsedové předmětových komisí, vedoucí výchovy, vedoucí učitelé odborného výcviku) všech typů větších základních a středních škol.

Systém 360° zpětné vazby:

  • poskytuje hodnocenému pracovníkovi komplexní zpětnou vazbu (tj. informace o hodnocení nadřízeného, spolupracovníků, podřízených atd.) – informace z hodnocení druhých lidí rozšiřují člověku znalost sebe sama, napomáhají zvýšení výkonu a orientují nasměrování vlastního rozvoje;
  • poskytuje řediteli školy informace o kompetencích pracovníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování, o jejich silných a slabých stránkách, o splnění stanovených cílů;
  • u střední úrovně řízení škol se systém zaměřuje zejména na chování jedinců v porovnání s vytvořeným modelem schopností, na informace pro jejich rozvoj v oblasti řízení a vedení lidí (umožňuje uvědomit si rozdíl mezi žádoucí a aktuální úrovní kompetencí pracovníka);
  • poskytuje informace pro řízení kariéry pracovníků a plánování nástupnictví, příp. podklady k odměňování;
  • umožňuje využít výsledky jako podklad pro rozhovor nadřízeného o zlepšování pracovního výkonu;
  • umožňuje zjištění osobních představ a potřeb pracovníků (jejich motivaci);
  • napomáhá zlepšení komunikace mezi nadřízenými a podřízenými;
  • lze využít k získání informací o vedení a řízení školy, kvalitě personální práce, kvalitě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Manuál nástroje (PDF, 3,81 MB) obsahuje cíle nástroje, teoretická východiska, popis systému třistašedesátistupňová zpětná vazba, postup práce s nástrojem a zásady hodnocení, popis tvorby a ověřování nástroje, ukázku zprávy pro hodnoceného a ukázku souhrnné zprávy pro ředitele.

 

Autorka nástroje PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. působí na katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Nahoru