Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Anketa pro rodiče

Anketa škole na míru

 

Cílem ankety může být zjištění názoru rodičů na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Obecně lze anketu využít v každém typu školy. Soubor otázek pro výběr usiluje o uspokojení všech typů škol, které jsou cílovými skupinami projektu.

 

  • V manuálu nástroje (2,80 MB) naleznete popis cílů nástroje, popis a strukturu nástroje, postup vzniku nástroje, pokyny pro práci s nástrojem a výsledky, limity a doporučení k nástroji, evaluační nástroj a ukázku evaluační zprávu.
  • Nástroj je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem.
  • Anketa je technikou dotazování. Je kratší než dotazníky. Rozsah i způsob oslovení je vstřícný vůči dotazovaným proto, aby na základě dobrovolnosti a ujištění anonymity byli ochotni anketu vyplnit v co nejvyšším počtu. Dotazovaní nejsou nijak specificky vybíráni ze všech uvažovaných.
  • Pod tímto evaluačním nástrojem nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor otázek vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná rodičům. Budou zde připojena i doporučení pro případ, kdy by chtěla škola využít otázky jednorázově ve větším rozsahu a vytvořit z nich dotazník pro rodiče.

Úloha ankety v autoevaluačním procesu školy:

  • Anketu je možné zadat rodičům kdykoliv během školního roku. Záleží na uvážení školy, aby návratnost byla co nejvyšší. Rodiče mohou vyjádřit názor a ze své perspektivy, tedy hodnotit školu v jakékoliv oblasti vymezené Vyhláškou č. 15/2005 Sb. v § 8. Za nejspolehlivější je možné pokládat odpovědi na otázky vztahující se k hodnocení spolupráce školy a rodičů (§ 8, , písm. 2, odst. c). Zadání stejných otázek po určité době může ukázat, zda zavedená opatření byla účinná.
  • V rámci plánování rozvoje školy (např. před chystanými úpravami ŠVP) či před záměrem zavést určitá konkrétní opatření může chtít vedení školy získat názor rodičů jako oporu pro svá rozhodnutí.

Autor Mgr. Tomáš Kohoutek působí na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Nahoru