Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů škol do praxe

Strategie získání zaměstnání absolventů středních a vyšších odborných škol a jejich postoje k práci

Doplňující analýzy založené na datech ze šetření přechodu absolventů na trh práce realizovaných v NÚOV.  Trhlíková J. ; Praha: NÚOV 2009.  

 

Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů. Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008.  

 

Přístup mladých lidí ke vzdělávání a jejich profesní uplatnění

Burda, V. – Festová, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003, 89 stran.  

 

Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi

(Srovnání situace absolventů středního odborného vzdělávání s výučním listem, s maturitou i odborným výcvikem a s maturitou tři roky od ukončení studia)  Trhlíková, J. - Vojtěch, J. - Úlovcová. H.; Praha, NÚOV 2008. 31 stran  

 

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia.  Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008.    

 

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 35 stran.  

 

Nahoru