Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění. SOŠ – I. etapa (Šetření názorů budoucích absolventů SOŠ)

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004.    

ke stažení ke stažení (1,13 MB)


Cílem výběrového šetření Přechod absolventů ze školy do praxe bylo důkladněji analyzovat vztah budoucích absolventů SOŠ ke zvolenému oboru i jejich připravenost ke vstupu na trh práce (očekávání ve vztahu k budoucí profesi a možnostem uplatnění na trhu práce). Dotazováni byli žáci čtvrtých ročníků vybraných oborů (ukončených maturitní zkouškou): strojírenství, elektrotechnika, obchodní akademie, management v oborech, hotelnictví a turismus a veřejnosprávní činnost.

Nahoru