Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – III. etapa (Šetření absolventů tříletých učebních oborů šest let od ukončení studia na SOU)

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006, 40 stran  

ke stažení ke stažení (583,90 KB)


Publikace přináší výsledky z III. etapy výzkumného šetření přechodu absolventů tříletých SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce. Podstatou bylo zmapovat a identifikovat problémy přechodu absolventů na trh práce na základě longitudinálního přístupu. Touto metodou byla při opakovaném dotazování identických jedinců zkoumána změna názorů a postojů v čase. Dotazování v jednotlivých etapách poskytlo porovnatelné údaje, které ilustrují vývoj a změnu názorů na školní přípravu, na úroveň poskytnutého vzdělání, míru identifikace s oborem i stabilitu profesní volby přinášejí komplexní obraz o situaci absolventů v daném životním období. K nejdůležitějším otázkám šetření patří hodnocení úrovně školní přípravy z pohledu absolventů, kteří jsou již delší dobu ekonomicky aktivní. Ze závěrů šetření vyplynulo, že řada vyučených by raději studovala jiný obor, často i na SOŠ. Zároveň se ukázalo, že vysoký podíl absolventů učebních oborů odchází pracovat mimo vystudovaný obor. Trvalý odliv vyučených pracovníků z určitých profesí vyžaduje přípravu flexibilní pracovní síly, schopné reagovat na situaci na trhu práce, doplňovat a rozvíjet svoji odbornou kvalifikaci podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů.

Nahoru