Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi

(Srovnání situace absolventů středního odborného vzdělávání s výučním listem, s maturitou i odborným výcvikem a s maturitou tři roky od ukončení studia)  Trhlíková, J. - Vojtěch, J. - Úlovcová. H.; Praha, NÚOV 2008. 31 stran  

ke stažení ke stažení (1,47 MB)


Studie “Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi“ zpracovaná v rámci systémového projektu VIP Kariéra se zabývá problematikou, která představuje důležitý článek komplexního pohledu na situaci absolventů a mladých lidí na trhu práce v ČR. Prezentuje situaci absolventů tří odlišných typů středních škol: vyučených, vyučených s maturitní zkouškou a maturantů SOŠ, tři roky od ukončení studia. Tematicky i metodologicky vychází z dat získanými v průběhu dříve realizovaných jednotlivých šetření, které se konaly: u vyučených v roce 2003, u vyučených s maturitou v roce 2008 a u maturantů SOŠ v roce 2007. Jako základní výzkumná technika byl použit standardizovaný dotazník. Respondenty byli mladí lidé, kteří úspěšně ukončili daný typ školy před třemi lety. Publikace je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola obsahuje informace o metodice a realizaci výzkumu a sběru dat. Druhá kapitola přináší srovnání situace absolventů tříletých učebních oborů SOU, středních odborných škol a vyšších odborných škol. Třetí kapitola ukazuje získané údaje v rozdělení podle vybraných skupin oborů, což umožňuje identifikovat určité specifické problémy i dostatečnost úrovně vzdělání pro výkon profese. Ve čtvrté závěrečné kapitole je uvedeno shrnutí nejdůležitějších poznatků. Publikace se zabývá problematikou, která je dlouhodobě předmětem řadou diskuzí mezi školami, zaměstnavateli, odbory, apod. Informace a průzkumy v této oblasti v ČR bohužel stále chybí. Z tohoto pohledu lze proto studii považovat za velmi užitečnou a potřebnou. Jedná se o velmi zajímavý informační zdroj, který je určen jak pro poradce, poradenské instituce, školy a zájemce o střední a terciární vzdělávání, tak i pro subjekty veřejné a státní správy, úřady práce, apod.

Nahoru