Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – II. etapa (Šetření absolventů středních odborných škol tři roky od ukončení studia na SOŠ)

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 38 stran   

ke stažení ke stažení (483,56 KB)


Publikace byla zpracována v rámci projektu ESF Vzdělávání - Informace - Poradenství – VIP Kariéra. Mapuje situaci absolventů středních odborných škol s maturitou v období tří let od ukončení tohoto typu studia a navazuje tak na předchozí studii z I. etapy šetření, která se  zabývala situací studentů v závěru studia. Studie vychází z longitudinálního přístupu, kdy je stejný vzorek absolventů dotazován opakovaně. Přínosem této metody je, že umožňuje zachytit změny názorů a postojů absolventů po vstupu do praxe nebo terciárního vzdělání. Zajímavý je z tohoto hlediska zejména posun v názorech absolventů na úroveň studia a jednotlivých získaných kompetencí nebo změna vztahu k vystudovanému oboru po setkání s konkrétními požadavky v zaměstnaní. Šetření poskytuje i informace o úspěšnosti absolventů při realizaci studijní a profesní dráhy. Důležité údaje přináší kapitola zaměřená na srovnání vybraných skupin oborů, která poukazuje na specifické problémy v jednotlivých oborech, slabší místa výuky, vyšší míru nezaměstnanosti nebo výraznější nezájem absolventů některých oborů ve vystudovaném oboru pracovat. Závěr studie přináší stručnou a přehlednou charakteristiku vybraných skupin oborů.

Nahoru