Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění – II. etapa (Šetření absolventů tříletých učebních oborů tři roky od ukončení studia na SOU)

Trhlíková, J. – Vojtěch, J. – Úlovcová, H.; Praha, NÚOV 2003.    

ke stažení ke stažení (606,09 KB)


První etapa průzkumu realizovaná v roce 2000 byla zaměřena na analýzu výpovědí žáků posledních ročníků středních odborných učilišť. Jejím základním cílem bylo získat informace o subjektivním hodnocení úrovně přípravy ze strany jednotlivých žáků, ověřit míru identifikace budoucích absolventů s oborem a zjistit jejich očekávání ve vztahu k budoucí profesi a možnostem uplatnění na trhu práce. Dotazováni byli žáci třetích ročníků vybraných učebních oborů strojírenských a elektrotechnických a oborů ze skupiny obchod, osobní a provozní služby.
Cílem druhé etapy průzkumu bylo porovnání získaných poznatků týkajících se očekávání budoucích absolventů s jejich reálnou situací na trhu práce, a to s odstupem tří let po ukončení školy. Tato etapa průzkumu byla zaměřena především na získání informací týkajících se: strategií při hledání zaměstnání (specifikaci obtíží, se kterými bylo toto hledání spojeno a jejich příčin), míry shody vystudovaného oboru s obsahem  vykonávané práce, stability a spokojenosti absolventů v zaměstnání, způsobů řešení problému nezaměstnanosti a identifikace s oborem a splnění očekávání.

Nahoru