Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů maturitních oborů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce (Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia)

Křížová, E. - Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 33 stran.  

ke stažení ke stažení (429,69 KB)


Publikace byla zpracována v rámci projektu ESF Vzdělávání - Informace - Poradenství – VIP Kariéra a mapuje situaci absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem s odstupem tří let od ukončení tohoto studia. Pozornost je věnována především tomu, jak tito absolventi hodnotí úroveň získaných odborných i praktických znalostí, porovnávány jsou plány a úspěšnost absolventů při realizaci studijní a profesní dráhy i posuny v názorech na profesní volbu z hlediska uplatnění na trhu práce nebo pokračování v terciárním vzdělávání. Publikace také srovnává získané údaje v rozdělení podle vybraných skupin oborů, což umožňuje identifikovat určité specifické problémy v těchto skupinách oborů. Závěr studie obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých vybraných skupin oborů.

Nahoru