Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Strategie získání zaměstnání absolventů středních a vyšších odborných škol a jejich postoje k práci

Doplňující analýzy založené na datech ze šetření přechodu absolventů na trh práce realizovaných v NÚOV.  Trhlíková J. ; Praha: NÚOV 2009.  

ke stažení ke stažení (514,36 KB)


Publikace, která byla zpracována v rámci projektu MPSV „Moderní společnost – nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich rozsah, zdroje, sociální a ekonomické důsledky, strategie řešení“, navazuje na dlouhodobé longitudinální šetření absolventů středních škol a jejich vstupu na trh práce realizované v letech 2003 až 2009.

První oblastí, která je předmětem této publikace, je zjištění, jaké strategie v současné době absolventi středních a vyšších odborných škol využívají při vstupu na trh práce, jakou roli hrají neformální kanály využívané při získávání zaměstnání (pomoc rodiny, kamarádů, známých apod.) a jakou naopak formální způsoby (inzeráty, internet, služby personálních agentur a úřadů práce). Publikace ukazuje, že absolventi  různých typů škol uplatňují odlišné strategie získávání zaměstnání, upozorňuje na odlišnou efektivitu těchto strategií z hlediska následné spokojenosti absolventů v zaměstnání a zabývá se specifickou rolí sociálních sítí ve smyslu „záchrany“ při řešení problémů absolventů se vstupem na trh práce a nezaměstnaností.

Druhou oblastí, které je věnována pozornost, je otázka postojů absolventů středních a vyšších odborných škol k práci a jejich hodnotová orientace. Publikace zároveň představuje určitou sondu do postojů mladých lidí neovlivněných životem v socialistické společnosti k pracovnímu životu a kariéře.

Nahoru