Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem

Trhlíková, J.; Praha: NÚOV 2009, 51 stran  

Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem - ke stažení (578,22 KB)


Studie navazuje a doplňuje souhrnná šetření absolventů středních škol realizovaných NÚOV v minulých letech (2008, 2007, 2006…). Publikace analyzuje názory zdravotně postižených žáků na současný systém škol poskytujících střední vzdělání. Konkrétně se zaměřuje na spokojenost s volbou střední školy u těchto žáků a zároveň sleduje zpětné hodnocení spokojenosti absolventů střední školy s volbou vzdělávací instituce a s volbou oboru. Studie sleduje souvislosti mezi mírou spokojenosti a využitím poradenských služeb, dále korelaci spokojenosti s volbou a s vlivem zdravotního postižení. U zpětného hodnocení spokojenosti absolventů s volbou  střední školy jsou sledovány souvislosti se získáním kompetencí, s postavením žáků ve třídě, se zvládáním učiva. Pro dokreslení kvantifikovaných výsledků jsou doplněny také citované odpovědi žáků získané z otevřených otázek. Analytická část publikace je doplněna mnoha přehlednými grafy a tabulkami s komentáři. Průzkum byl koncipován jako úvodní k dalšímu longitudinálnímu šetření (druhá etapa výzkumu je plánovaná v roce 2012).

Nahoru

Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce