Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění, Pracovní texty projektu „Uplatnění absolventů škol:analýza a výhled“ 12/2000 (Šetření názorů budoucích absolventů SOU)

Úlovcová, H. - Berný, L. - Šťastnová, P. - Vymětalová, S.; Praha, ÚIV - NÚOV - CSVŠ, 2000  

ke stažení ke stažení (1,47 MB)


První etapa průzkumu realizovaná v roce 2000 byla zaměřena na analýzu výpovědí žáků posledních ročníků středních odborných učilišť. Jejím základním cílem bylo získat informace o subjektivním hodnocení úrovně přípravy ze strany jednotlivých žáků, ověřit míru identifikace budoucích absolventů s oborem a zjistit jejich očekávání ve vztahu k budoucí profesi a možnostem uplatnění na trhu práce. Dotazováni byli žáci třetích ročníků vybraných učebních oborů strojírenských a elektrotechnických a oborů ze skupiny obchod, osobní a provozní služby.

Nahoru