Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia.  Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008.    

ke stažení ke stažení (532,54 KB)


Publikace vznikla v rámci činnosti oddělení analýz potřeb trhu práce NÚOV. Jedná se o dílčí dokument, jenž je součástí dlouhodobé řady publikací mapujících hodnotící názory absolventů středních a vyšších odborných škol na kvalitu a obsah dosaženého vzdělání vzhledem k jejich vstupu a setrvání na pracovnímu trhu daných oborů.

Publikace předkládá výsledky z druhé etapy panelového šetření, které se uskutečnilo na stejném vzorku absolventů vyšších odborných škol jako v první etapě a to 3 roky po ukončení jejich studia. Stěžejní témata představují zjištění spokojenosti absolventů s úrovní znalostí a dovedností získaných na VOŠ, spojenost absolventů s volbou VOŠ a oboru studia, hodnocení uplatnění se na trhu práce, vztah k profesi, problémy se vstupem na pracovní trh a úspěšnost pracovních či studijních plánů.

Text postupně odhaluje změny v názorech a postojích absolventů VOŠ v průběhu 3 let, kdy prošli konfrontací s pracovním trhem, předkládá hlavní důvody těchto odlišností a tím přispívá k pochopení snižující se celkové poptávky po VOŠ. Důležité výsledky přináší také kapitoly porovnávající zmíněné skutečnosti napříč skupinami oborů studia VOŠ, neboť upozorňují na specifické problémy v jednotlivých oborech. V závěru jsou shrnuty celkové výsledky tohoto šetření a stručně popsány charakteristické rysy jednotlivých oborových skupin.

 

Nahoru