Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Připravované evaluační nástroje

Výběr evaluačních nástrojů do plánované třicítky je v rámci projektu Cesta ke kvalitě uskutečňován postupně.    

Nejprve byly vybrány nástroje, které postihují zejména oblast průběhu vzdělávání a byly připravené již při zahájení projektu, některé vznikají ve spolupráci se školami. Výběr je uskutečňován tak, aby byly uspokojeny potřeby všech škol, které mohou být cílovými skupinami projektu, a aby byly maximálně pokryty oblasti vlastního hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb, tj. struktura evaluačního nástroje rámcové vlastní hodnocení školy.

Proces ověřování zahrnuje přípravu nástroje pro získání informací a zpětné vazby od škol k jejich úpravě. Snahou je, aby evaluační nástroje již v této podobě poskytovaly informace spolehlivé, školami využitelné pro vlastní hodnocení. Po určitém období trvajícím půl roku až rok bude uzavřen sběr dat a informací ze škol. Ty budou podrobeny analýzám, na základě nich bude nástroj upraven, budou zpřesněny instrukce, budou obohaceny možnosti interpretace, u kvantitativních nástrojů budou stanoveny normy (založené na souhrnných hodnotách ze škol). Toto vše se promítne do uživatelského manuálu, který bude součástí každého ověřeného evaluačního nástroje.

Nahoru

Přehled evaluačních nástrojů

Uživatelský portál evaluačních nástrojů

Zveřejněné evaluační nástroje