Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 5: Vyhodnocení Sebehodnotícího listu

soubor přílohy soubor přílohy (129,07 KB)


 

(v oblasti spolupráce s rodiči, zadáno v předchozím autoevaluačním období)

Otázky, ve kterých nedošlo ke změně, učitelé odpovídali ANO – ve 100%:

  • mám vytvořený systém kontaktů s rodiči
  • rodiče dostávají dostatek potřebných informací o výsledcích vzdělávání

Ke změně došlo u otázek, které zjišťovaly dostatečnost kontaktů s rodiči, za dostatečný ho považuje 90% učitelů což  je o 10% méně než před třemi lety, kdy byl sebehodnotící list zadán poprvé, toto procentuální vyčíslení znamená jednu učitelku. Toto zhoršení stavu je způsobené aktuálním složením třídy a ochotou některých rodičů a jejich zájmem o své dítě. Z tohoto zjištění není nutné vytvářet závěry, jen počítat s rodiči, které musíme umět pro práci školy získat, spíše jim pomoci hledat cestu ke škole a  často k zájmu o své dítě – dlouhodobá činnost učitele, která nemusí být úspěšná, a s tím učitelé  musí počítat -  a pokud pro vzájemnou spolupráci udělal učitel vše, není nutné to chápat jako selhání učitele. Naopak, učitel musí více profesních dovedností vynaložit směrem k dítěti.

S tímto „stavem“ asi souvisí i otázka, která jediná z této oblasti (spolupráce s rodiči) dopadla hůře – z původních 100% na 70%. 70% učitelů se domnívá, že umí komunikovat s rodiči. Hledáme cesty, jak toto změnit, je to i tím, že rodiče mládnou a pedagogický sbor stárne. V současné době se učíme popsat stav, situace, kdy se nám komunikace nedaří. Bylo zjištěno, že je to v případě, kdy rodiče (nejčastěji matka) nejsou ochotni komunikovat a jsou „příliš naštvaní“, vedeme rozhovory jak zvládat tyto situace, zaměříme na tyto situace i DVPP ve II.pololetí školního roku.

Nejčastější situace, kdy k této situaci dochází: úraz dítěte, ztráta věci. Nedochází k nim při řešení výsledků vzdělávání žáka.

Nahoru