Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 4: Analýza výsledků dotazníku pro rodiče

soubor přílohy soubor přílohy (143,68 KB)


 

(zpracována vedením školy):

Vyhodnocení dotazníku – 1.třídy, první školní den – školní rok 2010/11

Rozdáno 23 dotazníků, odevzdáno 23 dotazníků

2 otevřené otázky:

 

1. Proč si rodiče vybrali naši školu:

Rodiče si nevybírali z nabízených otázek, proto jsou výsledky shrnuty do oblastí – tučně, v závorce jsou uvedeny nejčastější důvody

 • Dobré reference (doporučení rodičů ostatních žáků školy, členů rodiny, vlastní pozitivní zkušenosti, v mateřské škole)14x
 • Příjemné prostředí (malý počet žáků, vzhled budovy) 13x
 • Vzdálenost 12x
 • Činnost školy (nabídka kroužků, integrace zdravotně znevýhodněných dětí, přístup školy k řešení problémů, Koncepce školy, spolupráce s rodiči) 6x
 • Pedagogický sbor 2x

2. Co rodiče od školy očekávají:

 • Vzájemnou spolupráci (aktivní, včasné informace, komunikace i mimo TA nebo KD) 17x
 • Přístup školy k dítěti (citlivý, chápavý, přátelský, vstřícný, individuální) 10x
 • Součinnost ve výchově ( + okamžité řešení problémů) 5x

S výsledky dotazníku byli seznámeni učitelé na pedagogické radě. To, co rodiče očekávají, je standardem práce školy, přesto byly připomenuty zásady spolupráce a komunikace s rodiči, jak rodiče mohou čerpat informace:

 • www stránky školy
 • notýsek, žákovská knížka – adresy, kontakty
 • soukromé telefonní číslo rodičům ( na uvážení učitelů – dáno rodičům z vlastní iniciativy)

Nahoru