Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 6: Mimoškolní a školní aktivity

soubor přílohy soubor přílohy (200,72 KB)


 

Mimoškolní a školní aktivity, které posilují vzájemné vztahy žáků a učitelů, ale také rodičů ke škole a k učitelům.

Komentář ředitelky školy:

Vánoční jarmark (zápis ředitelky školy)

Motiv akce: naše škola – pěvecký sbor –  tradičně vystupuje na akci v Letkově, při které obec rozsvěcuje vánoční strom. Božkovským rodičům bylo líto, že tato akce není také přímo v Božkově.

Námět na jarmark: akce proběhne 12.12. v místní sokolovně, rozsvícení vánočního stromu na Ostrově v Božkově – vystoupení pěveckého sboru, prodej výrobků, které rodiče se svými dětmi vyrobí na dílnách, škola propůjčí místnosti a bude prostředníkem jejich komunikace

Proces:

 1. návrh rodičů na uspořádání společné akce – vyšla z rodičů loňské 3.třídy a bylo projednáno na Školské radě – spolupráce s TJ Božkov – červen 2010
 2. projednání na radě rodičů SRPDŠ – září 2010
 3. seznámení rodičů na TA (s akcí a principem přípravy informovali rodiče, zástupci v radě rodičů v SRPDŠ) – září 2010
 4. od září do 3.12. probíhaly každý pátek dílny rodičů s dětmi a za účasti vždy jednoho zástupce školy, dílny si rodiče organizovali samostatně, prostřednictvím informační nástěnky ve škole si sdělovali jaký materiál si mají přinést a jaký výrobek se bude vyrábět
 5. plakáty a pozvánky pro veřejnost vyrobila školní družina, zajištění vánočního stromu, prostory a prodej zajišťují rodiče, výtěžek akce bude předán škole

Další akce ve spolupráci s rodiči (od září) – rodiče se vždy účastní - i když nemusí. Jsou to akce, které pořádá školní družina a rodiče jsou hosté, kteří si program užijí se svými dětmi

 • sobotní výlet do Vrčeně – řemeslnické dílny
 • pečení brambor v junácké klubovně
 • návštěva rokycanského planetária v odpoledních až večerních hodinách

Výtah z poslední výroční zprávy školy:

Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO ….

 • spolupráce s rodiči individuálně integrovaných žáků
 • škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy a konzultační dny
 • rodiče mají  možnost kdykoli přijít do školy a konzultovat problém nebo vznést námět k  práci
 • škola zve rodiče na různé akce, které pořádá,  rodiče pomáhají při zabezpečování akcí
 • rodiče spolupracují na dokumentech školy, které se týkají jejich dětí
 • spolupráce s policií – prevence, vzdělávací program 2. a 3. tř. - AJAX
 • spolupráce s odborem sociální péče – konzultace problémů

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který je součástí školního projektu Zdravý životní styl. Prevence a výchova ke zdraví se prolíná celým školním vzdělávacím programem. V této oblasti škola pořádala tyto akce:

Základní škola:

 • pobyt v solné jeskyni 1.-5. třída

Besedy:

 • Složky potravy a zdravá výživa 3. třída
 • Prevence zubního kazu, ústní hygiena 1. – 5. třída
 • Jsme kamarádi – 1. třída
 • Správná parta 4. třída
 • Šikana 3.-5. třída (Policie ČR)

Celoškolní projekty:

 • Masopust
 • Velikonoce

Třídní projekty:

 • Zdravé zuby 1.-5. třída
 • Vánoce 1.-5. třída
 • Cvičení v přírodě 1.-2. třída
 • Škola v přírodě 3. a 4. třída
 • Advent 4. třída
 • Nejsem sám 4. třída
 • Člověk 5. třída
 • Integrace cizinců 4. – 5. třída
 • Cyklovýlet 4. třída
 • Národy Evropy 5. třída
 • Vzájemná tolerance 3. třída

Ostatní akce:

Akce pro žáky ZŠ

 • výtvarná soutěž – z výtvarných prací vznikl kalendář školy 2010
 • recitační soutěž
 • čtenářská soutěž
 • zpívání u vánočního stromku ve škole
 • škola v přírodě Trhanov 3.a 4. třída
 • Den dětí
 • školní sportovní soutěž – atletika
 • výlet na kolech 4. třída
 • cvičení v přírodě 2. třída
 • školní výlet 1. a 2. třída farma Kozodoj – Stará Role
 • školní výlet 3.- 5. třída – Kutná Hora

Exkurze, besedy:

 • plzeňské podzemí 3. třída
 • zdravé zuby 1. třída
 • beseda se spisovatelem – M. Kratochvíl 1.-5. třída
 • Policie ČR – šikana 3.-5. třída
 • pivovarské muzeum 4. – 5. třída
 • integrace cizinců 4. – 5. třída
 • zdravé zuby 2. – 5. třída
 • čtení s P. Jančaříkem 4. - 5. třída
 • centrum Plzně 4. – 5. třída

Projekty:

 • Na cestě nejsem sám 1.- 5. třída
 • Advent 3. třída
 • Zdravé zuby 2. a 4. třída
 • Od Keltů ke Slovanům 3. třída
 • Masopust 1. – 5. třída
 • Velikonoce 1. – 5. třída
 • Den matek 1. třída

Dopravní hřiště 3. – 5. třída

Plavecký výcvik 4. – 5. třída

Kulturní pořady ZŠ – Polanova síň

 • Povídání o housličkách 1.- 3. třída
 • Čtyři roční doby 1. a 2. třída
 • Vyprávění o městě Plzni 3. třída
 • J.Komenský zvaný Ámos 4. třída
 • Moudrý Ezop a ti druzí 4. a 5. třída
 • Já, král Karel IV. 4. třída
 • Vánoční pohádka 1. a 2. třída

DD Alfa

 • Červená Karkulka 1. a 2. třída
 • Kilo jablek pro krále 3. – 5. třída
 • Tři mušketýři 3. a 4. třída
 • Břízová Růženka 3. a 5. třída

Měšťanská beseda

 • J. Uhlíř – Hodina zpěvu ve zvěřinci 1. – 5. třída

Divadelní představení:

 • Zlobivá pohádka – Polanova síň
 • O dvanácti měsíčkách – v MŠ
 • Hej, hej, koleda – Polanova síň
 • Otesánek – v MŠ
 • Červená Karkulka – DD Alfa
 • O zakletých housličkách – Polanova síň
 • O třech prasátkách divadlo Hra -  v MŠ
 • Jak se jmenuje čas? Polanova síň
 • Pohádky z kouzelného mlýnku – DD Alfa
 • Čertovské pohádky – Polanova síň
 • Pásmo večerníčků – Beseda
 • Pět prstů – Polanova síň
 • Velikonoce v pohádce – kino Pallova ulice

Akce školní družiny

Září:

 • návštěva knihovny v Božkově, spojená s besedou. Akce připravena převážně pro děti 1.třídy
 • soutěžní odpoledne - atletické a dovednostní
 • čtenářský klub - společné čtení Kocourek modroočko

Říjen:

 • malování na chodníku
 • soutěže - moje nejoblíbenější kniha (výtvarná) a vytrvalostní (tělocvična)
 • návštěva AKVA TERA (výukový program)
 • beseda - problémy dětí, důvěra dětí v dospělé

 

Listopad:

 • šachový turnaj - 3.,4.třída
 • čtenářský klub - K.Poláček Bylo nás pět
 • besedy: 17.listopad, znevýhodnění žáci a jak je přijímat, co je to šikana
 • soutěže: všeobecné znalosti, ve zdatnosti, zpívání o zvířátkách
 • návštěva divadla Minor v Praze – divadelní představení bratří Formanů "Klapzubova jedenáctka"
 • vycházka na ostrov - povídání o přírodě

Prosinec:

 • beseda o významu a historii Vánoc
 • vánoční tvůrčí dílna, pečení perníků, výstava betlémů, vánoční besídka
 • návštěva knihovny v Božkově vánoční povídání
 • divadelní představení "Otesánek" divadlo jednoho herce
 • hry na školním hřišti

Leden:

 • Člověk mezi lidmi - scénky ze společného života, žáci sami vytvářejí a předvádějímodelové situace
 • sounáležitost dětí se svojí školou, prohlížení kronik
 • čtenářský klub čtení "Zimních příběhů"
 • beseda o šikaně
 • soutěže "Hádej kdo jsem, "Kdo je kdo "
 • turnaj ve fotbálku  (nedokončen)
 • hry na sněhu

Únor:

 • návštěva  dílny uměleckého kováře v Božkově pana Mudry
 • beseda o historii OH, výstavka knih a encyklopedii
 • masopust v ŠD - výroba masek, maškarní rej v tělocvičně
 • soutěž -"Řekni to beze slov" (pantomim.vyjádření děje)
 • čtenářský klub pohádky H. CH. Andersena
 • tvořivá dílna obrázky se zimními motivy (do knihovny v Božkově na výstavku)
 • hry na sněhu

Březen:

 • výstava v Zpč.muzeu "Doba ledová"
 • beseda o xenofobii a kultuře jiných národů
 • tvořivý klub: velikonoční dílna
 • vycházka do okolí řeky - vítání jara, stopovaná
 • malování na chodníku
 • kuličkový turnaj
 • sportovní činnost na školním hřišti

Duben:

 • "Zvířátkový den"- návštěva večerní ZOO, následné přespání ve škole
 • soutěže: atletika
 • stavby z písku
 • Canysterapie - předvádění psů, návod jak se chovat při napadení.....
 • čtenářský klub: K. Čapek - život a dílo (zaměř.na literaturu pro děti a mládež)
 • vycházky do parku - určování přírodnin
 • zahradní slavnost na školním hřišti s pohoštěním

Květen:

 • soutěže: lehká atletik, vyhledávání v mapě
 • besedy: lidé kolem nás, kniha - můj kamarád a rádce
 • výtvarné odpoledne - kreslení v plenéru
 • účast a organizační pomoc při "čtení s P. Jančaříkem"

Červen:

 • dětský den ve ŠD - soutěže
 • West park - exkurze
 • účast na školní akademii a na školních výletech
 • soutěže: malování na chodník, lehká atletika
 • závěrečné zábavné odpoledne na školním hřišti, zakončení činnosti školní družiny ve školním roku.2009-10

Školní družina zajišťovala v tomto školním roce činnost pro 60 žáků. Personální obsazení a povinnosti vychovatelek byly totožné s loňským školním rokem. Vedoucí vychovatelka J. Macnerová současně pracuje jako asistentka pedagoga pro žáky s poruchou autist.spektra.

Po celý školní rok jsme usilovaly o to, aby motto naší činnosti "školní družina pro všechny" bylo skutečně naplňováno.Veškerou naši činnost jsme směřovaly k přizpůsobování potřebám a možnostem integrovaným žákům  a žákům nějakým způsobem znevýhodněným Domníváme se, že zde již můžeme vidět výsledky našeho snažení, neboť je již značně markantní, jak jsou znevýhodnění žáci přijímáni ostatním kolektivem. Setkáváme se již se snahou i potřebou pomáhat. U dětí vzniká samozřejmost přijímat své spolužáky, kteří mají nějaký handicap.

Připravované akce byly dále zaměřeny na prohlubování čtenářské gramotnosti (spolupráce hlavně s paní učitelkou J. Říhovou), schopnosti samostatného projevu, sebeuvědomování, dále rozvoj tělesné zdatnosti a další, viz výčet akcí.

Je dobré podotknout, že se velice zkvalitnila spolupráce s rodiči, rodiče jsou pravidelně informováni o svých dětech a podílí se na řešení méně obvyklých situací.

Nedostatek vnímáme v ne úplně ideálním vybavení ŠD. Uvítaly bychom větší a rozmanitější škálu zábavných a naučných her. Rovněž vybavení šk.hřiště by sneslo inovaci (provazové stěny, skákadla....)

V oblasti personálního obsazení by bylo dobré uvažovat o "jakési" výpomoci,máme na mysli krátký úvazek další vychovatelky (i pomocné), která by překlenula čas, kdy je ve ŠD velká kumulace žáků (12-13 hod.)

Na závěr můžeme s čistým svědomím říci, že obě vychovatelky chodí do svého zaměstnání rády, práce ve školní družině je sice někdy unavuje, ale zároveň obohacuje, inspiruje a rozsvěcuje.

Zpracovala Jaroslava Macnerová

 

Akce pro veřejnost

Základní škola:

 • Den otevřených dveří spojený s výstavou o historii Božkova
 • Vystoupení pěveckého sboru (Letkov, Plzeň-Slovany, vestibul školy)
 • Akademie školy
 • Třídní aktivy s programem

Nahoru