Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 2: Dotazník k individuální činnosti učitele

soubor přílohy soubor přílohy (182,45 KB)


 

Metody výuky a metody hodnocení

1. Stanovuji konkrétní cíle vyučovacích jednotek, vědomostní i dovednostní

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

2. Splnění cílů ověřují  na konkrétních důkazech o učení.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

3. Informuji žáky o smysluplnosti  (užitečnosti jejich učení).

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

4. Pracuji metodami aktivního učení

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

5. Využívám doporučené postupy učení (E-U-R)

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

6. Upřednostňují hodnocení formativní nad sumativním

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

7. Sebehodnocení žáků je součástí jejich  portfolia.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

8. Využívám různé formy pro  sebehodnocení žáků.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

9. Ve výuce  maximálně využívám zkušenosti žáků z jejich reálného života.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

10. Dbám na to, aby žáci znali předem kritéria hodnocení práce a aby se účastnili na jejich vytváření.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

11. Žáci  v mých hodinách hodnotí výsledek své práce vzhledem ke stanoveným kritériím.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

12. Žáci v mých hodinách vyslovují uznání, případně kladou otázku.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

13. Žáci v mých hodinách hodnotí práci svého týmu i jeho jednotlivců

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

Spolupráce mezi učiteli

14. Pravidelně přispívám k výměně materiálů pro výuku, zkušenosti z výuky tak, aby ostatní mohli při výuce v různých formách uplatňovat mezipředmětové vztahy

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

15. Hospitují v hodinách učitelů příbuzné aprobace či ročníku (vzájemný náslech)

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

16. Při přípravě projektových dnů a jiných školních akcí přijímám roli podle svých schopností a odborného zaměření.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

17. Vedu si své profesní portfolio jako přehled o svém kariérním růstu.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

18. Získané dovednosti uplatňuji ve vzdělávací praxi.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

19. Do výuky implementuji ICT techniku

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

20. Vztahy mezi pracovníky hodnotím jako pozitivní

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

21. Uznávám, že je ve škole využíván fungující systém hodnocení kvality pracovníků

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

22. Dle mého názoru obsahuje učitelská knihovna aktuální odbornou literaturu jako předpoklad pro samostudium pedagogů

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

23. Předávám získané poznatky ze samostudia ostatním pedagogům

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

24. Mám sestavený  individuální plán DVPP jako součást svého portfolia a přílohu celoškolního plánu DVPP

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

25. Účastním se dle svého zájmu  a v souladu s cíli školy jazykových kurzů, kurzů managementu, asertivního chování, rétoriky, rozvíjím si svou  všestrannou počítačovou gramotnost.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

Vyučovací a školní klima

26. Žáci v mých hodinách se učí (obsah i činnosti), aby rozvíjeli klíčové kompetence.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

27. Žáci v mých hodinách vědí, proč se učí právě tohle učivo

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

28. Žáci v mé výuce aktivně spojují dříve naučené s novým.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

29. Žáci v mých hodinách mají možnost volby – činnost, postup, náročnost

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

30. Všechny strany (Ž – U – R) dodržují domluvená pravidla

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

31. Vzájemně (Ž – U – R) si naslouchají, respektují individuální zvláštnosti, tolerují názory ostatních.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

32. Oceňuji osobní pokrok každého žáka

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

33. Shodují se s ostatními učiteli na cílech školy

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

34. Dle mého názoru je ve škole realizován funkční program prevence sociálně patologických jevů.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

35. Jsem vzdělán v oblasti prevence sociálně patologických jevů.a získané dovednosti vhodně uplatňuji v práci se žáky

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

36. Podle mého názoru se negativní jevy se vyskytují ve škole minimálně, jsou řešeny při prvním výskytu.

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

37. ve své práci bych uvítal(a) pomoc školního psychologa

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

38. Dle mého názoru školní metodik prevence a výchovný poradce spolupracují s třídními učiteli

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Nahoru