Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konference SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ ODBORNÝCH ŠKOL

V úterý 1. března se v Brně konala konference na téma Sociální partnerství odborných škol pořádaná ministerstvem školství a Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S.  

Na konferenci vystoupili vedle představitelů projektu, kteří prezentovali výsledky šetření na vybraných odborných školách na téma sociální partnerství, také zástupci odborných škol a sociálních partnerů a ministerstva školství a NÚOV.

Z konference bude vydán sborník příspěvků a její výstupy budou blíže představeny v připravovaném čísle zpravodaje projektu.


Prezentace příspěvků přednesených na konferenci:

Evropská dimenze odborného vzdělávání - Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚOV  prezentace 1 (1,26 MB)

Rozvoj spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery - výsledky výzkumného šetření:
Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.  prezentace 2 (173,03 KB)
Ing. Bc. Jana Trhlíková  prezentace 3 (910,00 KB)
RNDr. Robert Gamba  prezentace 4 (541,65 KB)

Sociální partnerství SUPŠ sklářské - MgA. Martin Hlubuček prezentace 5 (14,68 MB)

Odborný výcvik ve firmách - Bohumír Sobotka  prezentace 65,57 MB)

Spolupráce se sociálními partnery a tvorba školních vzdělávacích programů - Bc. Mgr. Michal Šedivka prezentace 7 (11,14 MB)

Spolupráce Podorlického sdružení zaměstnavatelů se střední školou v Dobrušce - Ing. Vladimír Voborník  prezentace 8 (3,75 MB)

Podpora sociálního partnerství v kraji Vysočina - Mgr. Roman Křivánek  prezentace 9 (254,50 KB)

Spolupráce Střední školy stavební Jihlava se sociálními partnery - PhDr. Pavel Toman  prezentace 10 (465,00 KB)

Spolupráce hotelové školy a České barmanské asociace - Aleš Svojanovský  prezentace 11 (2,63 MB)

Aktuální bariéry sociálního partnerství škol a zaměstnavatelů - Ing. Miloš Rathouský  prezentace 12 (502,00 KB)

Projekt Řemeslo žije - PhDr. Karel Fryč  prezentace 13 (1,52 MB)

Počátky spolupráce ze společností Gerresheimer - Mgr. Zdeňka Buršíková  prezentace 14 (15,12 MB)

Zkušenosti ze zahraničních stáží studentů OA a SZdŠ Blansko - Mgr. Libor Mašát (a studenti)  prezentace 15 (482,50 KB)

Spolupráce SŠ informatiky a spojů s VUT Brno - Ing. Jiří Dlapal  prezentace 16 (203,50 KB)

Současné požadavky praxe na absolventy oborů čalouník a truhlář - Ing. Helena Prokopová  prezentace 17 (6,17 MB)

Spolupráce VOŠON a SPŠ oděvní se sociálními partnery - Ing. Marta Chvojková prezentace 18 prezentace 18 (17,18 MB)

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky