Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

ZUŠ v Y

Základní umělecká škola v městě Y může být považována za inspirativní příklad toho, jak lze další rozvoj školy opírat o využívání zpětné vazby. Interní evaluace, ať už nazývána jako autoevaluace či vlastní hodnocení, není jen záležitostí ředitele zmiňované školy, aktivně se v ní angažuje i část učitelského sboru. Zkušenosti školy / jejích pracovníků jsou zaznamenány v následujícím příkladu praxe, který sleduje provázanost evaluace s řízením školy. Ve školním roce 2009/2010, kdy byla tvorba příkladu zahájena, využívalo vzdělávací nabídky školy v hudebním, tanečním, literárně-dramatickém a výtvarném oboru více jak 750 žáků. Výuku zajišťovalo 33 učitelů.  

Zpracovala: doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (563,89 KB)


Nahoru