Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 3: Harmonogram realizace vlastního hodnocení školy (2009/2010)

soubor přílohy soubor přílohy (130,03 KB)


 

Sběr a třídění informací:

zodpovídá:

termín:

dokumentace pedagogická (učební plány, osnovy, …)

ředitel

září, říjen 2009

dotazníky (žákům, učitelům, rodičům)

umělecká rada vč. zástupce ředitele

březen, duben, květen, červen 2010

písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, hospitace)

ředitel

únor 2010

vnitřní statistické ukazatele

ředitel

listopad, prosinec 2009

vnější statistické ukazatele (demografické faktory, spádové oblasti, apod.)

ředitel

duben 2010

externí zdroje (materiály školských orgánů, obcí atd.)

ředitel

duben 2010

rozhovory s učiteli, rodiči, žáky

zástupce ředitele

květen 2010

informace získané z regionálních či jiných médií

zástupce ředitele

červen 2010

Zdroj: interní dokumentace školy

Nahoru