Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 7: Proč jste si vybrali naši školu?

soubor přílohy soubor přílohy (173,72 KB)


 

Zadáno rodičům na první schůzce budoucích žáků 1.třídy v červnu 2011

(zpracováno ředitelkou školy)

 1. velmi dobré doporučení na paní učitelku 6
 2. dobrá dostupnost školy 16
 3. typ školy 15
 4. dobré výsledky vzdělávání 2
 5. chodili do školky , která je součástí školy a byli spokojeni, znají paní učitelku 11
 6. vlastní zkušenost  ( s jiným dítětem) 8 a citový vztah ke škole, bývalý žák školy  1
 7. dobré reference  o škole  6
 8. sourozenec ve škole 2
 9. prarodiče bydlí v blízkosti školy 1
 10. individuální přístup k dětem 2
 11. přístup paní učitelky a ředitelky k rodičům a dětem 1

Syn po zápisu a rozhovoru s paní učitelkou prohlásil: Tak do této školy bych chtěl chodit.

Změna od loňského roku, kdy byl zadán stejný dotazník:

Bod číslo 1 – reference na paní učitelku Říhovou

Bod číslo 5 – navštěvují zdejší MŠ a znají paní učitelku, která je bude učit – dochází neformálně do mateřské školy, komunikuje s nimi při různých příležitostech

V ostatních bodech nedošlo k výraznému posunu, o něco více rodičů zmiňuje typ školy

Co od školy očekáváte v oblasti spolupráce školy a rodičů?

 1. dobrou a včasnou informovanost o aktivitách školy a prospěchu dítěte 6
 2. ochotu učitelů sdělovat informace a možnost pravidelných konzultací 1
 3. individuální přístup 2
 4. společné řešení vzdělávacích, ale i osobních problémů , řešení úspěchu i neúspěchu 9
 5. neví 8
 6. vstřícné jednání, vzájemnou důvěru a respekt 2
 7. oboustranná komunikace, týmová práce 2
 8. že vše dobře zvládneme 1
 9. vzájemnou spolupráci školy a rodičů na různých akcích 1
 10. možnost volby, souhlasu s akcemi třídy 1

Školu znám velice dobře a vím, že se zde všichni snaží dělat vše pro spokojenost rodičů.

Změna:

Obecně se nově objevuje důraz na společné řešení problémů, dokonce i problémů osobního charakteru, spolupráce rodičů se školou na akcích školy, je cítit důvěra.Třetina rodičů neví co v této oblasti očekávat.

Bylo zadáno 24 dotazníků, 24 jich bylo odevzdáno. Celkem bude 28 dětí ve třídě – 2 rodiče byli omluveni, 2x jsou ve třídě dvojčata (1dotazník)

Nahoru