Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Individuální přístup k dětem a k rodině a soustavná práce na jejím vylepšování na základě analýzy získaných informací

Logo školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola Emanuela Frynty ve Slapech  (Středočeský kraj) – sleduje koncepci vzdělávání na málotřídních školách. Snaží se navazovat na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání, poznávat, respektovat a rozvíjet individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prioritou školy je dle ŠVP učení spojené s činnostmi a reálným životem, které žáky motivuje k dalšímu učení a vede je k hledání, tvorbě a poznání, objevování a nalézání vhodných cest řešení problémů na základě vlastního prožitku. Škola je zřizovaná Obecním úřadem Slapy. Je čtyřtřídní s 1. – 5. ročníkem  prvního stupně ZŠ. Součástí školy je dvoutřídní mateřská škola, školní družina s dvěma odděleními a školní jídelna. Ve školním roce 2010/2011 měla 73 žáků a 12 pedagogických pracovníků.  

Zpracovala: PhDr. Jana Stará, Ph.D.

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (989,74 KB)


Nahoru