Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Manuály evaluačních nástrojů

K evaluaci školy jsou v určité fázi používány evaluační nástroje. Aby je pracovníci školy, externí hodnotitelé, obecně uživatelé mohli kvalitně a správně využívat, tak je nutné, aby se nejprve seznámili s informacemi, které o nich zveřejňují jejich autoři. V rámci projektu Cesta ke kvalitě vytvářejí ke každému z nich manuál (uživatelskou příručku). Jedná se o text, který by měl uživatelům nástrojů napomoci při rozhodování, zdali je využít k evaluaci. Uživatelé se taktéž dozvědí informace, jak správně a smysluplně nástroj použít. Zodpoví si tak otázky typu: Co jím lze zjistit, co již ne? Za jakých podmínek lze získat věrohodné informace? Co bylo učiněno pro to, aby nástroj „měřil“, co jeho autoři deklarují? Co jím neměřit? Jakých úskalí se při používání vyvarovat? Apod.    

Přehled manuálů k evaluačním nástrojům

 1. Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce. (PDF, 890,02 KB)
 2. Anketa pro rodiče. Anketa škole na míru. (2,80 MB);  Náměty ke koordinované práci s anketami (PDF, 232,63 KB)
 3. Anketa pro žáky. Anketa škole na míru. (16,79 MB); Náměty ke koordinované práci s anketami (PDF, 232,63 KB)
 4. Anketa pro učitele. Anketa škole na míru. (5,73 MB); Náměty ke koordinované práci s anketami (PDF, 232,63 KB)
 5. Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. (PDF, 1,77 MB)
 6. Dobrá škola. Metoda pro stanovení priorit školy. (PDF, 666,16 KB)
 7. Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí. (PDF, 1,33 MB)
 8. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. (1,09 MB)
 9. Profesní portfolio učitele. Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. (PDF, 277,26 KB)
 10. 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení. (PDF, 3,85 MB)
 11. Metody a formy výuky. Hospitační arch. (PDF, 341,63 KB).
 12. Učíme děti učit se. Hospitační arch. (PDF, 421,63 KB)
 13. Výuka v odborném výcviku. Hospitační arch. (PDF, 277,75 KB)
 14. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. (PDF, 8,04 MB)
 15. Klima školní třídy. Dotazník pro žáky. (4,04 MB)
 16. Klima učitelského sboru. Dotazník pro učitele. (PDF, 11,69 MB)
 17. Společenství prvního stupně. Dotazník pro žáky formou počítačové hry. (PDF, 1,88 MB);  ověření norem (PDF; 505,16 KB)
 18. Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. (PDF, 3,35 MB)
 19. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Dotazník pro učitele. (PDF, 392,58 KB)
 20. Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky. (PDF, 3,73 MB); výzkumná zpráva k nástroji - kontrola reliability a testy souběžné validity dotazníku pro žáky (PDF, 5,82 MB).
 21. Poradenská role školy. Posuzovací arch. (PDF, 2,89 MB)
 22. Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch. (PDF, 502,82 KB)
 23. Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. (PDF, 6,18 MB)
 24. Školní výkonová motivace žáků. Dotazník pro žáky. (PDF, 350,46 KB)
 25. Postoje žáků ke škole. Dotazník pro žáky. (PDF, 1,50 MB)
 26. Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků. Posuzovací archy. (PDF, 365,38 KB)
 27. ICT v životě školy - Profil školy21. Metodický průvodce. (PDF, 1,33 MB)
 28. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. (PDF, 561,48 KB)
 29. Skupinová bilance absolventů. Metoda pro hodnocení průběhu školního vzdělávání. (PDF, 1,31 MB)
 30. Zpětná vazba absolventů a firem. Dotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firem. (PDF, 4,14 MB)

Nahoru