Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(92)

Grafická metoda je pro děti velmi významná, protože slovní hodnocení mohou zapomenout. Vizualizace jim jasněji ukazuje vývoj jejich výsledků v čase.  Procentní vyjádření úspěchu při plnění učebních úloh je detailnější než známka, která v sobě skrývá vždy určité rozpětí úspěšnosti. Tak i např. dvojkař, který stále zůstává dvojkařem, vidí, zda se třeba i mírně zlepšuje, či nikoli. Vyučující nezapomínají děti za každý takový, byť i malý posun ocenit.

Nahoru