Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(91)

Podílejí se např. na vzájemném opravování některých úloh zpracovaných spolužáky, vč. stanovení známky – učí se tak hodnotit nejen sebe sama, ale i druhé na základě jasných a obecně známých kritérií. Děti se následně k získanému hodnocení vyjadřují (zda s ním souhlasí/nesouhlasí a proč), formulují, co udělaly správně a v čem chybovaly (např. při písemném počítání na čas).

Nahoru