Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(90)

Záznam reagování učitelky v průběhu realizace projektu Masopust (duben 2011) – vedení k autokontrole při činnosti žáka (výtah z hospitačního zápisu garanta)

 

Žáci – činnost

Učitelka - činnost

 

 

  • děti začínají samostatně pracovat  • děti z větší části pracují, někteří však vyčkávají
  • provádí instruktáž k přípravě masopustní masky z papíru podle předloh
  • učitelka průběžně prochází a sleduje práci dětí, dle potřeby poskytuje pomoc tak, aby maska byla výsledkem práce dítěte
  • učitelka slovně navádí žáky k sebekontrole tempa a rozložení práce

„…, běží ti čas.“ „Sledujete si čas, abyste práci stihli?“ „Nezapomeňte, kolik budete potřebovat šablon masky.“

 

Nahoru