Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(8)

Úkolem dětí je pročíst samostatně nebo ve skupině předložený text a následně:

  • v případě výukového požadavku seznámit s jeho obsahem ostatní děti ve skupině, ve třídě,
  • vypsat si z textu podstatné myšlenky (pokud dítě nezvládá, tak za pomoci učitelky),
  • žáci 4. a 5. třídy si současně poznamenají, co je napadlo při čtení textu – souvislosti…

To vše může být spojeno s prezentací přečteného dětmi a následným hodnocením ze strany ostatních dětí (co se jim na prezentaci líbilo/nelíbilo, co by u vystupujícího nejvíce ocenili, na co dotyčný zapomněl…). Děti se tak učí nejen hodnotit a ocenit práci druhých, ale současně přijímat ocenění i kritiku.

Nahoru