Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(7)

Při výuce a jakékoli komunikaci s dětmi jde pedagogům nížkovické školy především o důraz na vybrané aspekty zmíněné alternativní pedagogiky:

  1. pedagog práci dětí organizuje a současně akceptuje jejich svobodu tak, kde jsou děti schopny převzít odpovědnost, neomezuje pohyb a získávání zkušeností ve stanovených hranicích;
  2. naplňování kréda „pomoz mi, abych to dokázal sám…“;
  3. dítě nesmí být při práci vyrušováno a musí mít dostatek času, aby práci samo dokončilo; prostředí má dítě maximálně podněcovat a povzbuzovat k aktivitě, umožnit samostatnou volbu činnosti ve stanovených hranicích pedagogem;
  4. vedení dětí k chápání svobody jako povinnosti – dokončení činností, které si děti samy zvolily, možnost volby samostatné práce nebo práce ve skupině při odpovědnosti vůči spolupracujícím dětem;
  5. chyba je chápána jako přirozený projev v procesu učení, který má dítě stimulovat k dalšímu seberozvíjení, práce s chybou (vznik chyby – co s tím uděláš? – individuální plán dítěte);
  6. každé dítě má právo na pocit jistoty, bezpečí a úspěšnosti, má právo zažívat radost a sebeuspokojení ze své práce (jde o ocenění dítěte a ne formální pochvalu);
  7. děti jsou brány jako rovnocenní partneři, jako respektovaní jedinci, kteří chtějí, cítí, myslí a jednají.

Nahoru