Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(9)

Sněhová koule – varianta 1, která je založena na „nabalování“ informací: děti jsou rozděleny do skupin a každá skupina dostane svůj papír s uvedeným zadáním (např. klíčovou kompetencí apod.). Děti ve skupinách v časovém limitu píší své představy, návrhy řešení. Po uplynutí času každá skupina pošle svůj papír dál. Další skupina doplní uvedené informace dle svého uvážení a opět pošle papír dál. Když se doplňovaný podklad vrátí k původním skupinám, ty mají za úkol vyjádřit se v rámci skupiny k takto vzniklému informačnímu podkladu (s čím souhlasí a s čím ne, případně proč) a pak svůj výsledný materiál prezentovat před ostatními dětmi. Je vhodné aby následovala k prezentovanému společná diskuse všech dětí.

Sněhová koule – varianta 2: děti stojí v kruhu s učitelkou. Je stanoveno téma (plynoucí z plněných výukových úloh, z aktivity či projektu, na kterém děti pracovaly) – učitelka hází postupně nebo střídavě dětem papírovou (pomyslně sněhovou) kouli a klade k tématu otázky. Děti mají kouli chytit, na otázku odpovědět a kouli hodit zpět učitelce. Učitelka tak může variovat výběr dětí podle náročnosti otázek (ví, co které dítě může zvládnout), může zapojit maximum dětí, aby žádné nezůstalo mimo pozornost všech.

Nahoru