Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(6)

Učitelky školy kladou důraz na individuální přístup ke každému dítěti (zejm. stanovit pro každé dítě individuální plán, vytvářet projekty), chápání světa v souvislostech (objevování světa přírody a světa lidí je realizováno v rámci práce na tematických/projektových celcích, umožňujících jak integraci původně oddělených přístupů a předmětů, tak integraci myšlení, intuice, těla, citů a smyslů ve vzdělání), na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ni, na účast rodiny jako prvotní a nezastupitelné ve výchově dětí.

Nahoru