Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(42)

Cílem dotazníku pro rodiče, jak uvádí ředitelka školy, je rámcově zjistit, jak rodiče žáků chápou proces hodnocení žáků, jak jsou spokojeni s formou, stylem, způsobem, mírou, přiměřeností hodnocení žáků na škole. Zda dávají „zelenou“ známkovému nebo slovnímu hodnocení. Příklad užívaného dotazníku pro rodiče – zjišťování názoru na systém hodnocení žáků:

 

Dotazník pro rodiče žáků

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který pro nás bude zpětnou vazbou pro dosavadní systém a způsob hodnocení žáků. U každého výroku zakroužkujte prosím jednu z daných možností. Vyplněný dotazník můžete vložit do připraveného boxu na chodbě v přízemí nebo ho vhoďte do schránky u vchodu do budovy školy. Termín odevzdání vyplněných dotazníků je do 10. listopadu 2010.  Závěry z dotazníku naší škole pomůžou při dalším vývoji hodnocení žáků školy. Dotazník je anonymní. Vyhodnocení bude zveřejněné na informační tabuli.

Děkuji za spolupráci

 

Vysvětlivky:

a)    Rozhodně souhlasím
b)    Spíše souhlasím
c)    Spíše nesouhlasím
d)    Rozhodně nesouhlasím
e)    Nevím/nemohu posoudit

 

1. Podle známky poznám, co se konkrétně mému dítěti daří/případně  v čem má problém. a b c d e
2. Jakákoliv známka (1 – 5) motivuje mé dítě k dalšímu učení.
a b c d e
3. Vyhovuje mi četnost známek. a b c d e
4. Myslím si, že mé dítě je objektivně známkováno. a b c d e
5. Současný způsob hodnocení ve škole, kterou mé dítě navštěvuje, mi vyhovuje (známkování) a b c d e
6. Myslím si, že mé dítě je přiměřeně známkováno. a b c d e
7. Vyhovují mi „hovorové hodiny“ ve třech (učitel – rodič – žák).
a b c d e
8. Mám dostatek informací o slovním hodnocení – vím, jak vypadá, jak funguje. a b c d e
9. Škola podněcuje mé dítě k učení. a b c d e
10. Myslím si, že slovní hodnocení motivuje dítě více než známky. a b c d e
11. Myslím si, že slovní hodnocení může dítě povzbudit. a b c d e

Nahoru