Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(41)

Příklad použitého dotazníku k analýze klimatu ve škole – určeno vyučujícím:

Dotazník pro učitele

Vysvětlení hodnotící škály:
1 (téměř) vždy
2 často        
3 někdy        
4 zřídka        
5 (téměř) nikdy

v případě více než 80 % možných případů
v případě více než 60 % a méně než 79 % možných případů    
v případě více než 40 % a méně než 59 % možných případů
v případě více než 20 % a méně než 39 % možných případů
v případě více než 0 % a méně než 19 % možných případů
Oblast chování učitelů
Tvrzení

Hodnotící škála
1. Mezi staršími a mladšími učiteli jsou dobré vzájemné vztahy.
2. Když mám nějaké problémy, kolegové mi pomohou.        
3. Mám zájem o další vzdělávání.                    
4. Mám pozitivní postoj je své profesi.                
5. Na veřejnosti hovořím o škole jen dobře.            
6. Diskutuji se svými kolegy o výchovně vzdělávacích problémech.    
7. Způsob výuky modifikuji, nevyučuji jednotvárně.        
8. Také ve škole mám smysl pro humor.                
9. Pokud žáci něco potřebují, udělám si pro ně čas.            
10. Snažím se vytvářet ve škole příjemné a férové prostředí.        
11. Mám zájem získat od žáků zpětnou vazbu o průběhu výuky.    
12. Mám kontakt s rodiči svých žáků.                
13. Práce se žáky mě baví.                    
14. Mezi kolegy mám přátele.                    
15. Když se s učiteli sejdeme, vládne dobrá nálada.            
16. V kolektivu učitelů je dobrá komunikace.            
17. Jsem tolerantní k individuálním projevům svých kolegů.        
18. Vstřícně přijímám nové kolegy.                
19. S učiteli se scházím i po výuce.                    
20. Spolupracuji s učiteli při řešení pedagogických problémů.        
21. Abych ulehčil/a  kolegům práci, dávám jim k dispozici své přípravy.
22. Hospituji ve výuce svých kolegů.                
23. V průběhu školního dne mám čas si také odpočinout.
24. U žáků dokáži uplatňovat přirozenou autoritu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

 

 

 

Nahoru