Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(43)

Což dokládá např. zápis z pedagogické rady z 29. 6. 2009: „Všichni zaměstnanci si individuálně ohodnotili kladně nebo záporně jednotlivá očekávání ze začátku školního roku a to ve třech kategoriích – co očekávám od sebe, od ostatních a od tohoto školního roku.“ nebo zápis z třídní schůzky z 1. 4. 2008: „Otevřená diskuse o ZŠ (s čím jsou rodiče spokojeni)“, „řešeny zcela konkrétní problémy z hlediska formy a obsahu výuky, domácí přípravy, význam projektové výuky…“

Nahoru