Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(40)

Jde o samostatné složky, ve kterých jsou veškeré podklady uloženy:

a)    složka s výsledky dotazníkových šetření (archivované dotazníky, souhrnné zprávy), výstupy z workshopů s pedagogy a s rodiči, zpracované poslání školy, metodikou možné tvorby vlastního hodnocení školy (návodný popis detailní struktury po oblastech), informační materiály ke kurikulární reformě, metodika k definování kvalitní školy,

b)    složka s hospitacemi za evaluační období,

c)    složka se zápisy z porad za evaluační období,

d)    podklady z hovorových hodin za daný školní rok.

Nahoru