Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(38)

Podle slov ředitelky školy priority jsou určovány následovně:

a) buď naléhavost oblasti autoevaluace vyvstane ze situace, kdy je pak po vzájemné diskusi pracovníků školy oblast zařadí do autoevaluačních plánů nebo je dokonce speciálně evaluována,

b) někdy jde o podnět – návrh ze strany vedení školy jako vstup pro zavádění různých inovací,

c) stanovení oblasti autoevaluace bývá i výsledkem pozorování, hospitační činnosti, rozhovorů, dotazníkových šetření (mezi rodiči a pedagogy), kdy jsou zjištěny určité společné problémy, pociťované většinou pracovníků a na nichž se shodnou, že je nutné danou oblast cíleně evaluovat,

d) oblasti autoevaluace v neposlední řadě plynou i z učitelských portfolií, neboť v nich je prvek autoevaluace díky stanovovaným cílům zakomponován.

Nahoru