Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(37)

Autoevaluace školy – příklady zpracovaných strukturovaných podkladů školy:

CO KRITÉRIA HODNOCENÍ JAK KDO KDY KOMU
B1 - metody B2 - nástroje D1 - frekvence D2 - termíny Cílová skupina
B 1.1
IMPLEMENTACE
LEGISLATIVNÍHO
RÁMCE A1
soulad vnitřní legislativy
se zákony, předpisy, vyhláškami
4 OA vedení školy 1/rok k 1. 9. vedení školy
účetní periodicky dle legislativy

B 1.2
STRATEGIE
A PLÁNOVÁNÍ
B 1.2.1
koncepce
(vize, zaměření - zdroj ŠVP)
srovnání vize, směřování školy v ŠVP se skutečností 4 OA vedení školy 1/3 roky k 31. 7. vedení školy
pracovníkům
školy
žákům a rodičům školy
spokojenost pedagogických pracovníků s koncepcí školy 2RO vedení školy 1/3 roky vedení školy
3DO se škálou vedení školy 1/3 rok pracovníkům školy
spokojenost žáků s koncepcí školy 6 PM nedokončené věty třídní učitel 1/3 rok vedení školy
2 RO (s žákovským parlamentem) ředitel 1/3 rok žákům školy
pedagogickým pracovníkům
nepedagogickým pracovníkům
spokojenost rodičů s koncepcí školy 3 DO se škálou vedení školy 1/3 roky vedení školy
s otevřenými otázkami rodičům školy
využívání možností prostředí školy, umístění v regionu, skladby obyvatelstva, ... 5SWOT vedení školy 1/5 let vedení školy
region
žákům školy
rodičům školy
B 1.3
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
B 1.3.1
Organizační schéma
efektivita delegování činnosti 4 OA pracovní náplň vedení školy 1/rok k 31. srpnu vedení školy
soulad pracovní náplně s realitou 1 PO vedení školy průběžně dle aktuální potřeby

B 1.3.2
Karierní růst a DVPP
soulad s ŠVP a koncepcí školy 4 OA ŠVP a plán DVPP vedení školy 1/rok k 31. srpnu vedení školy
účast pracovníků na DVPP 4 OA osvědčení o účasti na DVPP vedení školy 1/rok k 31. lednu pracovníkům školy
efektivita DVPP 1 PO hospitace vedení školy dle potřeby vedení školy
vzájemné hospitace pedagogičtí pracovníci pedagog. pracovníkům školy
B 1.3.3
Pracovní řád
soulad se zákony a vyhláškami 4 OA vedení školy periodicky, dle legislativy vedení školy

B 1.3.4
Podpora pracovníků školy
spokojenost pracovníků s prostředím školy 3 DO vedení školy 1/3 roky k 31. lednu pedagog. pracovníkům školy

efektivita využívání prostředků FKSP v souladu s koncepcí školy 4 OA plán čerpání FKSP vedení školy 1/rok k 31. lednu nepedagog. pracovníkům školy

efektivita kritérií pro odměňování 3 DO vedení školy 1/3 roky pedagog. pracovníkům školy
nepedagog. pracovníkům školy

Nahoru