Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(36)

Příklady stanovených rozvojových cílů školou:

  • Stabilizovat pedagogický sbor – přijmout perspektivního učitele.
  • Od nového školního  roku zřídit 5. ročník.
  • Vytvořit příjemné rodinné a bezpečné prostředí pro děti.
  • Obhájit genetickou metodu čtení a psaní v 1. ročníku.
  • Otevřít školu pro všechny děti v obci – mimoškolní činnost, výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky.
  • Dát o škole vědět na veřejnosti i v okolí – školní časopis, zřízení www stránek školy, vydání brožury o životě školy.
  • Společně vytvořit (rozuměj se zaměstnanci) SWOT analýzu a vyhodnotit ji.

(Dlouhodobý a krátkodobý plán rozvoje ZŠ a MŠ Nížkovice. 2008-08-20, Koncepce ZŠ Nížkovice. 2007-03-20).

Nahoru