Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vývoj kvalifikací

Informace o trendech vývoje kvalifikací mají pro tvůrce vzdělávacích programů odborného vzdělávání zásadní význam. Kvalifikační požadavky povolání se však vyvíjejí velice rychle a je proto velmi těžké tento vývoj seriózně odhadnout a popsat.

Odborníci v oborových skupinách NÚOV se o to pokusili ve společném úkolu nazvaném Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání. Dílčím výsledkem práce jednotlivých oborových skupin se stalo 21 sektorově zaměřených studií.

Texty jednotlivých studií byly bezprostředním podkladem pro zpracování souhrnné studie: Kadlec, M.: Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání. Praha, VÚOŠ 1999 (::pdf ::pdf (591,89 KB) ) . 

Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání se periodicky opakuje. Od roku 2004 NÚOV navazuje na všechny předchozí výsledky další vlnou sledování vývoje kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání.


Byly zpracovány tyto studie:

Ekonomika a podnikání (:: pdf pdf (738,02 KB) ),

Gastronomie (:: pdf pdf (556,12 KB) )

Informační služby (:: pdf pdf (296,83 KB) ),

Obchod (:: pdf pdf (384,17 KB) ),

Hudba a zpěv (:: pdf pdf (1,83 MB) ), 

Zemědělství (:: pdf pdf (496,26 KB) )

Umělecká řemeslná výroba (:: pdf pdf (340,27 KB) )

Polygrafie (:: pdf pdf (301,83 KB) )

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (:: pdf pdf (402,04 KB) )

Lesní hospodářství (::pdf pdf (378,74 KB) )

Služby (::pdf pdf (492,56 KB) )

Stavebnictví (::pdf pdf (842,97 KB) )

 

S využitím postupně vytvářených dílčích studií byla v roce 2006 zpracována studie syntetická (Doležalová, G.: Vývoj profesních nároků ve vybraných odvětvích národního hospodářství a náměty pro jejich reflexi v odborném vzdělávání. Praha, NÚOV 2006).

Poskytuje souhrnně zpracované informace zejména pracovníkům oborových skupin, odborným pracovníkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu odborného vzdělávání, koncepčním pracovníkům na všech úrovních řízení školství a představitelům sociálních partnerů.

Text publikace (:: pdf pdf (1,02 MB) )

Sledování vývoje kvalifikací bylo v souvislosti s rozvojem sektorových rad převedeno do jejich kompetence. V rámci projektu oborových skupin se tak se vznikem třetí vlny studií (cca 2010) nepočítá.

Další vlnu studií mohou dočasně nahradit překlady obdobně zaměřených materiálů evropských. V rámci úkolu Sectors´New Skills fo New Jobs bylo zveřejněno celkem 18 sektorově zaměřených studií. Jejich úplné texty jsou v angličtině dostupné na této adrese.

Pro vybraná odvětví byl vytvořen český překlad podstatných částí šesti studií. Více o tomo úkolu naleznete zde.

Nahoru