Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Obsahové a kompetenční rámce pro jednotlivé oblasti OZE

Obsahové a kompetenční rámce pro jednotlivé oblasti obnovitelných zdrojů (OZE) a úspor energie byly prvním produktem práce pracovní skupiny pro vzdělávání v OZE a úsporách energie . Jejich obsah zahrnuje aspekty vycházející z analýzy trhu práce, na jejímž základě odborníci v dané oblasti ve spolupráci s vybranými školami zpracovali kompetence odpovídající kvalifikačním požadavkům na pracovníky z různých odvětví pro oblasti úspor energie a OZE.   

Po řadě společných jednání s odborníky i zástupci škol byly z iniciativy NÚOV vytvořeny obsahové a kompetenční rámce pro jednotlivé oblasti obnovitelných zdrojů (OZE) a úspor energie orientované na výsledky učení. Tyto rámce jsou „doporučeným základem" a mohou sloužit k dalšímu rozpracování a využití v počátečním i dalším vzdělávání.

Jako nejvhodnější varianta k rozpracování obsahu těchto rámců byla zvolena forma vzdělávacích modulů, kterou lze využít v rámci počátečního vzdělávání k transformaci tematiky OZE a úspor energie do školních vzdělávacích programů, v rámci dalšího vzdělávání pro tvorbu konkrétních vzdělávacích programů určených k rozšíření kvalifikace pracovníků.

Obsahové a kompetenční rámce pro jednotlivé oblasti obnovitelných zdrojů (OZE) a úspor energie:

Nahoru