Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Ukázky zpracování vzdělávacích modulů

Dalším výsledkem činnosti pracovní skupiny jsou vzdělávací moduly zpracované na základě obsahových a kompetenčních rámců pro jednotlivé oblasti OZE. Byly vytvořeny s cílem poukázat na možnosti využití obsahových a kompetenčních rámců při vytváření konkrétních programů vzdělávání.  

Moduly jsou zařazeny v podobě, v jaké byly vytvořeny jednotlivými tvůrci. Jde o příklady zpracování tematiky OZE různými způsoby. Mohou být využity ve výuce v dané podobě, nebo mohou sloužit vzdělavatelům k inspiraci. Ti si je mohou upravit a dopracovat podle aktuálních potřeb a podmínek.

Vzdělávací moduly jsou zpracovány na základě jednotného metodického přístupu, jehož základní principy jsou uvedeny zde.

Využitelné ukázky zpracovaných vzdělávacích modulů jsou přístupné zde :

 1. Otvory ve stavebních objektech 
 2. Dodatečné zateplování staveb
 3. Provoz staveb a jejich vliv na životní prostředí
 4. Tepelně izolační materiály
 5. Tepelné izolace  v konstrukcích pozemních staveb
 6. Průběh stavebního řízení
 7. Zásady pro výstavbu domů s nízkou energetickou náročností
 8. Biomasa - vstupní: Význam, přehled a celkové využití energetických zdrojů
 9. Využívání biomasy jako zdroje energie
 10. Biomasa a její produkce
 11. Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů
 12. Tepelná čerpadla
 13. Význam a využití energie akumulované v prostředí
 14. Podpora a osvěta pro využívání tepelných čerpadel
 15. Význam a využití sluneční energie
 16. Solární kolektory a solární systémy
 17. Fotovoltaické systémy
 18. Podpora a osvěta pro různé způsoby využívání solární energie
 19. Úvod do studia obnovitelných zdrojů a úspor energie
 20. Obnovitelné zdroje a úspory energie
 21. Člověk a energie
 22. Větrná energie (předpokládá úvodní kurz o OZE)
 23. Větrná energie (samostatná)
 24. Bioplyn - obnovitelný zdroj energie
 25. Vodní motory

Nahoru