Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 7: Dotazník pro rodiče žáků - únor 2008

soubor přílohy soubor přílohy (184,09 KB)


 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím. Nesmírně si vážím skutečnosti, že Vaše dítě navštěvuje právě naši školu. Mám eminentní zájem na tom, aby Vaše děti byly u nás spokojené. Věřím, že Váš zájem je společný. V této snaze mi velice pomůžete, když vyplníte tento dotazník. Vaše názory a podněty mi mohou pomoci k objektivnímu posouzení činnosti školy, mohou také přispět k odstranění případných problémů, které Vás nebo Vaše dítě trápí. Chcete-li sdělit něco navíc, využijte, prosím, volnou část dotazníku na druhé straně, popřípadě přiložte další list. Jistě víte, že máte právo vybrat si pro Vaše dítě takovou školu, ve které se děti cítí dobře, učí je kvalitní učitelé a výuka probíhá v příjemném a radostném prostředí. Mým přáním je, aby právě naše škola tyto Vaše požadavky splňovala. Nabídka školy musí být pestrá a musí odpovídat požadavkům dětí i jejich rodičů. Potěší mě, když se Vaše sdělení bude týkat také dobrých stránek činnosti naší školy. Dotazník není samozřejmě třeba podepisovat, nebudete-li chtít. Děti jej předají tříd. uč. nebo vhodí do schránky u hlavního vchodu do školy, popř. vloží do schránky důvěry. Dotazník mi mohou také předat osobně. Pro rodiče žáků naší školy nemám samozřejmě stanovené žádné úřední hodiny. Po telefonické domluvě jsem Vám k dispozici kdykoli. Budu si nesmírně vážit Vašich námětů a připomínek, které povedou ke zkvalitnění naší práce a Vaší spokojenosti. Z nabízených odpovědí vyberte takovou, která se podle Vašeho názoru nejvíce blíží skutečnosti. Odpověď zakroužkujte či jinak označte. Za vyplnění moc děkuji.

PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum, ředitel školy

e-mail: kundrum@centrum_cz

 

1. Od naší školy získáváte potřebné informace:

 1. Velmi málo
 2. Málo
 3. Občas
 4. Často
 5. Pravidelně
 6. Jakým způsobem?
 7. Komentář ...

2. Jak posuzujete náročnost naší školy na domácí přípravu?

 1. Malá
 2. Rozdílná
 3. Přiměřená
 4. Velká
 5. Nezvládnutelná
 6. (např. podle dnů v týdnu?)
 7. Komentář ...

3. Vzbuzuje podle Vás naše škola zájem Vašeho dítěte o učení a poznávání?

 1. Výborně
 2. Dobře
 3. Jen v některých předmětech
 4. Málo
 5. Vůbec
 6. Komentář ...

4. Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky v naší škole?

 1. Výborná
 2. Dobrá
 3. S nedostatky
 4. Neuspokojivá
 5. Nejsem schopen posoudit
 6. Komentář ...

5. Jaké je, podle Vašeho názoru, jednání nás, učitelů, s Vámi, rodiči, na třídních schůzkách a konzultacích?

 1. Taktní a podnětné
 2. S výraznými rozdíly
 3. Přiměřené
 4. Málo taktní
 5. Nevhodné
 6. Komentář

6. Jak hodnotíte vztah nás, vyučujících, k Vašim dětem?

 1. Výborný
 2. Dobrý
 3. S výraznými rozdíly
 4. Málo taktní
 5. Nevhodný
 6. Komentář ...

7. Jak jste spokojen s webovými stránkami naší školy www.zs-mozartova.cz?

 1. Ano
 2. S výhradami:
 3. Málo
 4. Nespokojen
 5. Nevím
 6. Komentář ...

8. Jak jste spokojen s nabídkou naší školy v zájmových činnostech?

 1. Ano
 2. S výhradami:
 3. Málo
 4. Nespokojen
 5. Nevím
 6. Komentář ...

 

Třída:

Nahoru