Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 8: Dotazník pro žáky 2. stupně

soubor přílohy soubor přílohy (361,83 KB)


Škola jako učební prostor - 2. stupeň

 1. Proč se učíš?
  1. získané znalosti a dovednosti uplatním v budoucím životě
  2. chci dál studovat
  3. chtějí to rodiče
  4. chci se dovědět něco nového
  5. protože to chtějí učitelé a hodnotí mě
  6. jiné:
 2. Jakému způsobu prověřování znalostí a dovedností dáváš přednost?
  1. ústní zkoušení
  2. rozsáhlejší testy nebo písemné práce
  3. projekty, referáty
  4. praktické dovednosti
  5. častější krátké testy a prověrky
 3. Jsou k Tobě všichni učitelé naší školy stejně nároční?
  1. ano
  2. ne
  3. někteří učitelé jsou náročnější než jiní (mů žeš uvést příklad):
 4. Vyučujícími je v jednotlivých předmětech převážně:
  1. kladen důraz na odříkání pouček ä definic bez nutnosti porozumění učiva
  2. kladen důraz na to, zda rozumíme poučkám a definicím
  3. kladen důraz na samostatné uvažování žáků a vlastní vyvození závěrů
 5. Během výuky máš spíše možnost:
  1. pracovat pod vedením učitele, který ti určuje jednotlivé kroky tvé práce a pod jehož vedením dospěješ k výsledkům
  2. zvolit si vlastní postup bez přímúého vedení učitele, abys dosáhl požadovaného výsledku
  3. jiné:
 6. Myslíš si, že vědomosti získané ve škole uplatníš ve svém budoucím životě?
  1. ano, většinu
  2. spíše ano
  3. spíše ne
  4. ne, vůbec
 7. Když se ráno probudíš a máš jít do školy, tak většinou:
  1. se těšíš, protože se tam setkáš s kamarády
  2. se těšíš, protože získáš nové vědomosti a dovednosti
  3. se těšíš, protože výsledky tvé práce budou kladně ohodnoceny
  4. se netěšíš, protože budeš zkoušen a máš strach ze špatné známky
  5. se netěšíš, protože se k tobě okolí bude špatně chovat
  6. se netěšíš, protože se ti nelíbí způsob práce v hodinách
  7. je ti to jedno
  8. jiné:
 8. Jaký způsob práce je ti nejbližší?
  1. samostatná práce pod vedením učitele
  2. práce ve skupině se spolužáky
  3. diskuse o problému s vyučujícími a se spolužáky
  4. samostatné vyvození poznatků bez vedení učitele
  5. soutěže a hry
  6. tvorba projektů
  7. tvoření výrobků, práce s materiálem
  8. přehrávání různých situací před tabulí, dramatizace
 9. Jak se cítíš ve třídě
  1. jsem velmi oblíben
  2. myslím si, že nejsem oblíben
  3. myslím si, že nejsem přílíš obliben
  4. myslím si, že spolužáci mě nemají rádi
  5. spolužáci mě vylučují ze svého kolektivu
 10. Kamarádi:
  1. nejlepší kamarády mám ve třídě
  2. ve třídě mám jednoho kamaráda
  3. ve třídě nemám kamaráda, ale se spolužáky vycházím dobře
  4. ve třídě nemám kamaráda, se spolužáky si nerozumím
  5. kamarády mám spíše mimo třídu, školu
  6. ve škole se cítím osamocen
 11. Spolužák je ve třídě neoblíbený:
  1. snažíš se s ním sblížit a pochopit ho
  2. občas s ním promluvíš, aby se necítil sám
  3. raději s ním nemluvíš, aby tě ostatní nepomluvili
  4. vůbec si ho nevšímáš, jako by tam nebyl
  5. dáváš mu jeho postavení tvrdě najevo
 12. Ve třídě se ztratí dražší věc a majitel ji hledá:
  1. pomáháš mu ji aktivně hledat
  2. naoko ji hledáš, ale nezajímá tě to
  3. nehledáš ji, protože to není tvoje věc
  4. nehledáš ji, protože jsi mu ji schoval
 13. Co ti vadí na spolužácích ve třídě?
  1. mají jiné zájmy (nerozumím si s nimi)
  2. uráží mě
  3. nemohu říct, co si myslím, aby si ze mne nedělali legraci
  4. beru si bez dovolení moje věci
  5. nepřiznají se, když něco provedou, a trpí za to celá třída
  6. jiné:
 14. Čas o přestávkách mezi jednotlivými vyučovacími hodinami využíváš:
  1. k oddychu a kontaktu se spolužáky
  2. k oddychu, ale jsi raději sám
  3. k opakování učiva před další hodinou
  4. k občerstvení (svačina, pití, toaleta)
  5. potřebuješ se projít mimo třídu, chybí ti pohyb
  6. k jiným účelům (uveď):
 15. Pokud máš volnou hodinu, trávíš ji obvykle:
  1. v šatně se spolužáky
  2. jdeš se projít ven
  3. opakuješ si učivo a píšeš si domácí úkoly
  4. vyhledáváš samotu
  5. jdeš na oběd
  6. jiné (uveď):
 16. Systém stravování v jídelně naší školy:
  1. ti vyhovuje
  2. ti nevyhovuje, protože:
  3. nepřemýšlíš o tom
  4. ve školní jídelně se nestravuješ
 17. Kvalita jídla ve školní jídelně:
  1. jídlo je vdy chutné a teplé
  2. jídlo je chutné, ale studené
  3. jídlo mi většinou nechutná
  4. ve školní jídelně se nestravuji
 18. Ve škole máme nové třídy s moderní výpočetní technikou (PC, interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry aj.).
  • Napiš, ve kterých předmětech je tato technika vyučujícími využívána.
  • Napiš, ve kterých předmětech není tato technika vyučujícími využívána.
 19. Můj vzkaz pro vedení školy (pro ŘŠ, pro ZŘŠ), co je dobré, v čem pokračovat, co ve škole zlepšit, čeho máš dostatek, co ti ve škole chybí:

Nahoru