Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Výsledky vzdělávání žáků

Logo školy Základní školy Kaplice, Fantova 446 je typickým příkladem školy, kde se autoevaluační mechanismy využívají se samozřejmostí, a to na úrovni vedení školy, třídních učitelů i učitelů jednotlivých předmětů. Škola je plně organizována, vzdělává přibližně 500 žáků v 22 třídách. Výuka probíhá  v paralelních třídách , na 2. stupeň přicházejí žáci z venkovských škol (ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště, ZŠ a MŠ Horní Dvořiště, ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě). Specifikem školy je přítomnost řady žáků cizích státních příslušníků (Vietnam, Ukrajina, Bělorusko aj.). Pedagogický sbor má 30 členů. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, logoped – speciální pedagog a školitel ICT.  

Zpracovala: Mgr. Bohuslava Jochová

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (1,40 MB)


Nahoru