Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivity projektu

Aktivita A - Výzkum a analýzy

Cílem bloku aktivit A je shromáždění a analýza informací týkajících se procesů podpory autoevaluace a vybraných domácích i zahraničních nástrojů a tvorba srovnávací studie přístupů k vlastnímu hodnocení škol v mezinárodním kontextu s přihlédnutím k systémům školství jednotlivých zemí. Výstupy výzkumné a analytické části projektu budou tvořit důležité podklady pro některé další klíčové aktivity projektu, zároveň se v aktivitě A bude provádět několik kvalitativních i kvantitativních výzkumů, šetření a analýz, které pomohou následně určit přidanou hodnotu celého projektu.  

 

Aktivita B - Vývoj a ověřování

Cílem bloku aktivit B je vytvoření a ověření podpůrných metodických prostředků pro autoevaluační procesy na školách.  

 

Aktivita C - Podpůrné systémy pro školy a partnery

Cílem bloku aktivit C je vytvořit takové mechanismy (s využitím dosud systematicky neustálených vnějších expertních zdrojů a s existujícím potenciálem samotných škol), které povzbudí a podpoří školy ke komunikaci (uvnitř školy i s jinými školami), k jejich vzájemné spolupráci a sdílení zkušeností s autoevaluací.  

 

Aktivita D - Vzdělávání a diseminace

Cílem bloku aktivit D je navrhnout a pilotně ověřit systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti autoevaluace, informovat širší pedagogickou a odbornou veřejnost o zavádění systému autoevaluace do praxe škol.  

 

Nahoru