Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Uplatnění absolventů JKGO na trhu práce

Logo školy Škola Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě (Moravskoslezský kraj) byla vybrána na základě dlouhodobě dobrých výsledků, kterých dosahuje v přípravě mladých umělců, pověsti, kterou má v regionu, i díky spolupráci s městem a jinými sociálními partnery. Mimo své výchovně-vzdělávací poslání pořádá tato škola celou řadu uměleckých projektů a aktivit, které obohacují moravskoslezský region. Text si klade za cíl přiblížit dosavadní zkušenosti s autoevaluací na JKGO. Zaměří se na oblast Výsledků vzdělávání a popisuje evaluační nástroje, jejich pozitiva i negativa při zjišťování uplatnění absolventů školy na trhu práce.   Škola poskytuje všeobecné a vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Tanec, Zpěv a Hudebně dramatické umění. Celková kapacita školy ve všech oborech vzdělávání činí 590 žáků. Škola má 4 členné vedení (ředitelka, dvě zástupkyně pro studijní záležitosti a zástupkyně – vedoucí provozně ekonomického úseku), pedagogický sbor tvoří přibližně 210 pedagogů.  

Zpracovala: Mgr. Pavla Mrůzková

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (8,35 MB


 

Nahoru