Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků a docházka žáků do školy jako problém současných odborných učilišť

Logo školy Během období zpracování příkladu (2010 – 2011) na OU Vyšehrad (Praha) bylo možné vidět jasné a koncepční plánování vedení školy. Ředitel školy má jasnou představu o tom, co všechno je nutné udělat k tomu, aby jeho škola správně fungovala. V textu ukazujeme způsob, jak dosáhnout plně kvalifikovaného pedagogického sboru do termínu stanoveného školským zákonem, aniž by byl pominut lidský přístup k zaměstnancům – s každým pedagogem byl veden rozhovor o tom, jakou má představu o svém dalším vzdělávání či doplnění své kvalifikace. Vytvořený plán vzdělávání byl tedy všem kolegům jasný a pochopitelný. OU Vyšehrad je školou speciální. Absolvováním školy žáci získají střední vzdělání s výučním listem. Školu ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 350 žáků, kteří byli rozděleni do 26 tříd. Jednotlivé třídy jsou otevřeny buď pro žáky s vývojovými poruchami učení, nebo pro žáky s lehkým mentálním postižením, jedna třída je pak určena pro žáky bez postižení.  

Zpracovala: Mgr. Anna Holečková, Ph.D.

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (2,47 MB)


Nahoru